Thibaut Espiau

Ištvan Išt Huzjan

Gregoire Motte

smo Artists Club

Bruselj, 2012

Posvojili smo nekoč popolnoma funkcionalen sef v nekdanji draguljarni na Hopstraat 63 v centru Bruslja in ga spremenili v prostor z namenom preučevanja, razstavljanja in produciranja umetnosti. Imenujemo ga Coffre-Fort (Sef).
Coffre-Fort je nadaljevanje in materializacija naše efemerne klubske aktivnosti. Umetnike, ki jih občudujemo in analiziramo, bomo povabili, naj se nam pridružijo in razstavijo svoja dela v našem Coffre-Fortu.

Artists Club v Ljubljani

V Ljubljano bomo potovali počasi z uporabo javnih prevoznih sredstev. S sabo bomo prinesli predstavitev našega dosedanjega programa v Coffre-Fortu. Sámo pot bomo uporabili kot ateljejski prostor, v katerem bomo z dejanjem potovanja razvili formo naše predstavitve v Ljubljani. Potovali bomo okvirno 4 dni. Naša predstavitev bo 17. julija.

https://www.facebook.com/ArtistsClubCoffreFort
http://artistsclubcoffrefort.com/