Organ je projekt-v-procesu. Je v obliki prepariranega pianina, v kateri se prepletata instalacija in zvok. Z vsako realizacijo se forma Organa z novimi intervencijami sodelujočih glasbenikov transformira v novo organsko celoto. Projekt temelji na principu found object, najdenih predmetov. Z akustičnimi in elektronskimi napravami, dodanimi v prepariranem pianinu, pa pridobi še dimenzijo found sound, najdenih zvokov. Povezovalni element v projektu Organ je improvizacija, tako v procesu kot v izvedbi.

Preparirani performans je zvočno-vizualni koncert/performans, v katerega je poleg glasbenega vključen še element analognih projekcij. V Prepariranem performansu #3 bodo sodelovali Vitja Balžalorski na Organu, Jaka Berger na prepariranih bobnih, Small but dangers (Simon Hudolin Salči in Mateja Rojc) in Matej Stupica na analognih projekcijah in preprariranem grafoskopu.

http://www.bunker.si/slo/