Politično angažirani dokumentarni film Newborn predstavlja del obsežnejše raziskave na področju kolonialnosti, sodobnih oblik kolonializma, načina delovanja kapitalistične matrice ter drugih diskriminacijskih praks, ki jih tandem Leban & Kleindienst analizira že vrsto let. Kosovo je danes v stanju popolne gospodarske, politične in kulturne podrejenosti, kar sproža vrsto vprašanj o dejanski samostojnosti in pravici do samoodločanja, ki naj bi jo Kosovo kot neodvisna in samostojna država imelo. Dokumentarni film želi prikazati realno izredno stanje, ki se vzpostavlja z različnimi historično znanimi vzvodi kolonialnosti, kakor tudi z novimi oblikami kolonizacije, ki so tesno povezane z ekspanzijo kapitalistične matrice. To sodobno obliko kolonizacije bi lahko označili kot simultano kolonialnost, ki ne predstavlja izjeme, ampak novo obliko vladanja.

Prakso tandema Leban & Kleindienst zaznamuje kritično delovanje na področju umetnosti in teorije. V svojih projektih analizirata in izpostavljata delovanje kapitalistične matrice moči in z njo povezane sisteme klasifikacije, valorizacije in diskriminacije. Od leta 2008 se aktivno ukvarjata s konceptom kolonialnosti in sodobnih oblik kolonizacije, ki ju raziskujeta in analizirata v različnih intermedijskih projektih v umetnosti in teoriji.