Hibridni prostori umetnosti

Uredili: Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, AGRFT in Maska, 2012.

Knjiga prinaša raziskavo hibridnih prostorov umetnosti, ki so se v slovenskih uprizoritvenih, scenskih in performativnih umetnostih razprli v zadnjih dveh desetletjih. Hibridni prostori umetnosti so obravnavani kot odprt teritorij možnosti, na katerem heterogene umetniške prakse zavestno iščejo pozicije vmesnosti na izmuzljivih mejnih, robnih območjih, pri tem pa stopajo v nepredvidljive povezave z obstoječimi estetskimi kodi, družbenimi in kulturnopolitičnimi okoliščinami ter ekonomskimi interesi.

Dramaturška nit, ki povezuje razprave o izbranih primerih hibridnosti, vodi iz tradicionalnih mest umetnosti (kot so gledališča, galerije, muzeji itd.) preko alternativnih in marginalnih prizorišč v širši družbeni prostor. Pri tem zarisuje lok v smeri od kritičnih uprizoritvenih in performativnih praks, ki reflektirajo aktualna družbenopolitična vprašanja, do umetniških del, ki izhajajo neposredno iz družbenih okoliščin in razvijajo nove modele javnosti. Razprave evidentirajo značilnosti sodobne umetnosti, ob tem pa zaznamujejo obrat od estetskega k postestetskemu ter nakazujejo premik poudarka s političnosti k ekonomski funkciji umetnosti. Diskusija bo osredotočena na vprašanje, kakšni načini dela so se razvili v hibridnih prostorih umetnosti v zadnjih dveh desetletjih.

Na posvetu o participativnih praksah v hibridnih prostorih umetnosti, načinih njihove skupnostne naravnanosti, produkcijskih pogojih in umeščenosti v kulturno politiko bodo sodelovali Miha Horvat (son:DA), Simon Kardum (Kino Šiška), Simon Macuh (DLUC/Festival Vstop prost), Barbara Orel (AGRFT), Gašper Troha (MzK) in Mojca Puncer (neodvisna teoretičarka in kritičarka).

http://www.maska.si/