Raziskava pomena umetnosti v današnji družbeni situaciji in njene hranljive vrednosti – v več pomenskih plasteh, ki jih to poimenovanje sproža – je odprla nekatere teme, ki večinoma obravnavajo ekonomski status umetnosti v razmerju do njenih drugih statusov (osebnega, družbenega, ideološkega) oziroma v razmerju do njene možne nestatusnosti ali zunajstatusnosti. V času, ko proizvajanje hrane (semen) postaja vse bolj privatiziran posel in postavlja pod vprašaj prehrambno neodvisnost posameznika in družbe, in v času, ko se želi z umetnostjo opraviti kot z neuporabnim dodatkom, ki ga v krizi lahko odstranimo, se skupina umetnikov odloči iskati skupna idejna presečišča obeh fenomenov. Raziskava torej razvija določene umetniške postopke, ki izhajajo iz konkretne družbeno-ekonomske situacije, ki se sooča z dvojno podhranjenostjo – fizično in duhovno (intelektualno). Raziskava je premislek o nekaterih temah (življenje vrta proti življenje umetnosti, vrt kot izgubljeni (k)raj, vrt kot delo ali užitek) nazadnje strnila v javni prezentaciji, ki je vrt, kultivirano naravo, prenesla v muzej, tako da je na neki način naturalizirala umetnost.

O-jej kolektiv se na U3 predstavlja z akcijo Welcome to Paradise: vrt, dokumentacija, večerja. Vrt je postavljen na ploščadi pred +MSUM-om. Dokumentacija zajema razstavno postavitev na treh monitorjih, ki izhaja iz dokumentarnega posnetka zaključne prezentacije raziskave novembra 2012 v +MSUM-u. Ta svojo performativno shemo jemlje iz renesančnega anatomskega gledališča. Večerja je performativni del akcije, ki jo bodo člani kolektiva izvedli 29. 9. 2013 ob 20. uri na ploščadi pred +MSUM-om in delno tudi v skupnem prostoru Povezave.

Kolektiv O-jej se je formiral v toku raziskave, ki so jo Bara Kolenc, Teja Reba, Loup Abramovici in Rado Jaušovec izvajali od maja do novembra 2012 in ki je kreirala svojo realno fizično platformo v obliki vrta (lokacija Poljanski nasip, Ljubljana).