Kulturno-umetniško društvo Mreža deluje od leta 1997. V Avtonomnem kulturnem centru Metelkova mesto razvija lastno produkcijo predvsem na področjih slikarstva, kiparstva, videa in gledališča. Društvo organizira kulturno-umetniške prireditve, upravlja z večnamensko dvorano Menza pri koritu in Galerijo Alkatraz, v sodelovanju z lokalnimi ustvarjalci izvaja projekt Urbani likovni projekti, ob podpori Mestne občine Ljubljana od leta 2003 podpira renovacije stavb na področju AKC Metelkove mesta, ob tem pa skrbi tudi za zvočni, slikovni in dokumentacijski arhiv AKC Metelkove mesta.

Program Galerije Alkatraz oblikujemo že petnajst let in je postal prepoznaven v polju sodobne umetnosti, tako med strokovno, zainteresirano javnostjo kot tudi med širšim občinstvom. S svojim neprofitnim delovanjem, kakovostnim programom in inovativnimi pristopi ter kontinuiranim delovanjem galerija obiskovalcem prestolnice nudi zanimiv in alternativen program, dostopen vsem, ne glede na status in finančni položaj. Namen programa je napredovanje kulturnih in umetniških praks in realizacija interdisciplinarnih projektov, predvsem med lokalnimi pa tudi regionalnimi in mednarodnimi institucijami, neodvisnimi skupinami in posamezniki. Seveda je Galerija Alkatraz tesno povezana s celotnim Avtonomnim kulturnim centrom Metelkova mesto, ki je med obiskovalci poznan kot največji avtonomni center alternativne kulture v Evropi. Dobrobiti uvrščenosti vanj nudijo večjo prepoznavnost Galeriji Alkatraz, obenem pa tudi Galerija Alkatraz z mednarodnimi predstavitvami na umetniških sejmih in razstavah omogoča širitev obveščenosti o aktivnostih AKC Metelkove mesta in o sodobni likovni produkciji, ki nastaja znotraj ateljejskih prostorov na AKC Metelkova mesto.

V AKC (Avtonomnem kulturnem centru) Metelkova mesto ustvarja približno 40 vizualnih umetnikov, ki  so si znotraj avtonomnega prostora uredili lastne ateljejske prostore. Vstop v ta intimni, a ustvarjalno  ter vizualno raznoliki prostor odpira/odstira pogled v bogatost  umetniške produkcije, ki jo vsa ta leta ponuja AKC Metelkova mesto.

http://www.galerijalkatraz.org/