Vzpostavili bomo Javno pisarno*, plesni studio, prostor za pogovore, oglede filmov in poslušanje glasbe. Vsak dan bomo ob zajtrku pripravili scenosled dnevnih dogodkov, ki jih bo vodilo in spremljalo okoli trideset udeležencev in obiskovalci.

Priča bomo procesu spoznavanja, soustvarjanja ter odločanja o projektih, ki bodo povabljeni v Nomad Dance Institute, katerega osnovna mota za naslednjih pet let sta: »vse je izobraževanje« in »znanje se kot dobrina vrača v skupnost«.

Menimo, da si je v današnjem trenutku najbolj pomembno zastaviti vprašanje: »Kako se nekaj dela?« Pogoje sodelovanja, ustvarjanja in financiranja tako prepoznavamo kot politične dejavnike, in ne zgolj kot administrativne in pragmatične. »Kako« določa »kaj« in odgovarja na »zakaj«.

*Javna pisarna je odprtokodna iniciativa, ki jo je koncipiral Dilettant. Preberite si več o tem projektu tu: http://thepublicoffice.se

Nomad Dance Academy je mednarodna platforma, ki deluje na področju Balkana in se širi v nove države. Osnovna vizija Nomad Dance Academy je profesionalizirati polje sodobnih scenskih umetnosti v balkanski regiji in širše v inkluzivni, odprti strukturi ter z izmenjavo znanj in izkušenj mnogih ustvarjalcev, producentov, teoretikov in kritikov.

http://www.cofestival.net/