Projekt Biotehna, njegovo vpetost v umetniške, izobraževalne in povezovalne dejavnosti ter mobiliziranje kritičnega proučevanja vloge in vpliva tehnologije na posameznika in družbo bomo predstavili na okrogli mizi kot pobudi za dogovor o sodelovanju med ministrstvi, odgovornimi za znanost, izobraževanje in kulturo.

Pobuda je nastala na podlagi dolgoletnih ugotovitev o sinergičnih učinkih skupnega dela na posameznih projektih, saj primere dobrih praks poznamo tako v Sloveniji kot v Evropi, le da v Sloveniji nimamo sistemskih rešitev, ki bi spodbujale in vzpostavljale enake možnosti za vse. Dejstvo je, da transdisciplinarni pristop k izbranim temam zagotavlja boljšo refleksivnost, pozitivne izobraževalne učinke in medsebojno inspiracijo ter široko medijsko odzivnost, kar pripomore k informiranju javnosti o rezultatih na omenjenih področjih.

Potek okrogle mize:

Okroglo mizo bomo pričeli s kratkim uvodnim predavanjem o primerih sodelovanja med sodobnimi raziskovalnimi umetniškimi praksami, znanstveniki in izobraževalnimi ustanovami ter s tem opozorili na pozitivne učinke transdisciplinarnega sodelovanja.

Nadaljevali bomo z razpravo o možnostih resničnega medresorskega povezovanja, ki bi omogočalo tako umetnikom kot znanstvenikom in profesorjem raziskovati in ustvarjati v sinergiji, sodelovati na skupnih razpisih ter ustvarjati pogoje za kreativnost in inovativnost, iz katerih lahko vznikajo tudi poslovne in raziskovalne rešitve.

Želimo, da bi zaključek diskusije pokazal na možnost konsenza, ki bi omogočal, da bi bil dogovor o medsektorskem sodelovanju lahko sprejet na ravni ministrstev.

Vabljeni!

Gostje okrogle mize:

V. d. generalne direktorice Direktorata za visoko šolstvo dr. Mišela Mavrič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vodja sektorja za strukturne sklade na področju visokega šolstva in znanosti mag. Urban Krajcar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktor Direktorata za ustvarjalnost dr. Gašper Troha, Ministrstvo za Kulturo

Okroglo mizo bodo moderirali:

Jurij Krpan, kurator – Galerija Kapelica

Maja Smrekar, Intermedijska umetnica

Robertina Šebjanič, Intermedijska umetnica

http://www.biotehna.org/