»obledel odmev lebdi debel …«

… je zvočni performans glasu, ki prehaja med neskončno ponavljajočim se refrenom melodije, ki se gradi in razpada v sozvočju s telesnimi zvoki in ekscesi glasu, med diktafonskimi posnetki in množenjem le-teh, med odmevi v prostoru ter točko izdiha, v kateri se poraja glas. Je dialog med spominom žive preteklosti, kratkim stikom s sedanjostjo in priklicevanjem prihodnosti …

Delo Irene Tomažin z glasom oziroma projekt z imenom iT je osredotočeno na sam glas in na njegovo multipliciranje s posnetki na diktafone. Preigravanje med posnetimi glasovi in glasovi v živo se prepleta s fragmenti petja, govorjene besede in improvizacijo. Umetnica uporablja tudi krajše dele gledaliških besedil, predelanih z interpretacijo, ter svoje lastne tekste in pesmi. Nastane dogodek pétega pripovedovanja v zvočnih pokrajinah abstraktnih melodij in besednih iger.

V zmedi različnih glasov, v kateri se vsak glas v svojem pomenu in ekspresiji staplja z drugim, se z glasovnimi kolaži v iskanju neke imanentne dramaturgije kapricioznih glasov dotika igrišča, kjer se potreba po smislu umakne igri form.

Irena Tomažin je koreografinja, performerka in pevka. Sodeluje v gledaliških, plesnih in glasbenih projektih doma in v tujini. V svojem avtorskem delu se osredotoča predvsem na glas v odnosu do telesa in giba. Poleg tega poučuje na delavnicah za glas in je podiplomska študentka filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2007 je za svoje delo prejela nagrado Liberalne akademije zlata ptica.

http://www.bunker.si/slo/