Akcija Pozdravi z Onkraj gradbišča podpira in širi idejo samoorganiziranih urbanih vrtov, ki jo že tretje leto udejanja projekt skupnostnega urbanega vrta Onkraj gradbišča v Ljubljani.

Z 10 kubičnimi metri zemlje, ki bodo 21. junija dostavljeni pred Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Obratovci vabijo vse, ki bi si radi vzpostavili vrt sredi mesta, da si vzamejo svoj delež zemlje in pravico do zelenega.
KUD Obrat je leta 2010 ob podpori zavoda Bunker začel s projektom Onkraj gradbišča ob Resljevi cesti v Ljubljani. Dolgo zaprto gradbišče so v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in drugimi zainteresiranimi spremenili v skupnostni prostor, namenjen vrtovom, druženju, ekologiji, izobraževanju in kulturi. Onkraj gradbišča predstavlja potenciale mestnih degradiranih območij in njihovega prevrednotenja z majhnimi koraki, tj, z začasnimi in skupnostnimi intervencijami, ter spodbuja urbano skupnostno vrtnarjenje. Le-to ima poleg prispevka k večanju samooskrbnosti s hrano tudi pomembno družbeno vlogo, saj skupnostni vrtovi delujejo kot prostor druženja, učenja o skupnostnem upravljanju z lokalnimi viri, solidarnosti in oblikovanja lokalne skupnosti.

Kulturno umetniško društvo Obrat združuje večnamenske kulturne delavce, umetnike in arhitekte, ki delujejo na področju sodobne umetnosti, arhitekture in zvoka. Projekti, ki jih Obrat razvija, so transdisciplinarni, procesno in raziskovalno naravnani ter obravnavajo razne aktualne pojave, ki opredeljujejo sodobno družbo in urbani prostor.

http://onkrajgradbisca.wordpress.com/