www.kudc3.org

donator opeke za razstavo: YTONG www.ytong.si

Zalog je ena od ljubljanskih sosesk, ki lahko gradi na edinstveni urbani identiteti raznolikosti. S projektom se pozornost obrača k najstnikom, ki so kot potomci priseljencev odrinjeni na prizorišča roba mesta. Odraščali so v času drastičnih sprememb in nacionalizmov, in to je posledično pripeljalo do njihovega nevključevanja v preobrazbe mesta. Njihovo nevključevanje v procese razvoja mesta povzroča vse večjo apatičnost. Projekt razkriva odnos mladostnikov Zaloga do lastnega prostora. V procesu dela se odpira kreativno polje uporabnikov na več nivojih mesta. Združuje prepoznavanje novih prostorov in njihovih vsebinskih obravnav, obenem pa izobražuje in vključuje mlajše  marginalizirane generacije z mestnega roba v kreativne participacije pri oblikovanju nove percepcije mesta. Mlajše generacije omogočajo vpogled v to, kako uporabljati svoje okolje in kakšna so pričakovanja glede prihodnosti. Zalog je Cona, lokacija navdiha za delo in brezmejen vir informacij in pričakovanj.

SODELUJOČI PRI FAZAH PROJEKTA:
ZALOGRAD in GRADITI JAVNO-ST: Tina Cotič, Boštjan Bugarič, Domen Grögl, Ognjen Radivojević, Tamara Rijavec, Milan Dinevski, Luka Bogovčič, Ana Džokić in Marc Neelen (STEALTH.unlimited), Ružica Jovanović, Milica Tasić, Erika Dolenc in Marko Taljan (ČAMAC – Četrtni mladinski center/Zalog, Javni zavod Mladi zmaji), mladi iz Zaloga

V okviru projekta CULBURB (Culture Programme; Education and Culture DG 2012-13) so bile v Zalogu izvedene urbane akupunkture štirih umetniških skupin, izbrane na javnem natečaju:
THE MEETING STRIPE: Nina Mršnik, Vahakan Matossian Gehlhaar
WOMENSPACE: Tanja Maljevac, Tina Cotič, Martina Mihić, Ida Hiršenfelder, pevski zbor Pentakord, Minka Jerebič, AIO, PAZ!PARK, KUD Ponor – BITNAMUUN
DESIGN YOUR CITY: Daniel Diaz Vidaurri, DJ Borka
CONVERSATIONS: Jane Čalovski, Hristina Ivanoska Čalovska, Anette Lundebye
DOWN BY THE WATER: Boštjan Bugarič, Robertina Šebjanič, Tina Cotič, Domen Grögl, Četrtna skupnost Polje, Marko Taljan in Doris Novak (ČAMAC – Četrtni mladinski center/Zalog)

Montaža zvoka: Zdenko Cotic

KUD C3 odgovarja na vprašanja razvoja skupnosti v mestu. V projekte vključuje razne akterje, kar pripomore k večanju razumevanja odnosov in komunikacije v prostoru. S kreativnimi participacijami prebivalcev na marginalnih področjih mesta se KUD C3 obrača k njihovim potrebam, jih preobraža v prostorska razvojna izhodišča, to pa povzroči direktno vključevanje skupnosti v projekt. Pravica do mesta oblikuje nov kulturni naboj in presega nevidne meje sosesk, ki jih uporabniki zdaj ne znajo prestopati.

Projekt so podprli: