Člani in sodelavci Društva za zvočno in vizualno umetnost OFFTIR bodo s popolno transformacijo Projektne sobe SCCA ustvarili prepletanje variacij pomenov ter na formalni in vsebinski ravni preigravali naše zaznave. Liminale je prehodno stanje, ki z večplastno intervencijo prikazuje proces delovanja OFFTIR-a. Ekipa kuratorskega programa Studia 6, ki je gostitelj Liminala, je želela raziskovati ravno načine, na katere se mlajše generacije ustvarjalcev povezujejo v nove kolektive, ustvarjajo drugačne pogoje za delovanje in tudi širše, kako prevprašujejo pomen in vlogo sebe in svojega dela v današnji družbi. Vendar je Liminale prerasel vse izhodiščne pomenske in (dobesedno) fizične okvire. Postavitev v Projektni sobi SCCA in v vmesnem prostoru med stavbo in muzejsko ploščadjo tako povezuje fizično ločene prostore (OFF, TIR, Projektna soba SCCA) ter vabi v prostor, ki ni ne tu ne tam, v izkušnjo vmesnosti.

http://www.scca-ljubljana.si/news_13_35.htm