Razprava bo odprla prostor za razmislek o položaju, ki ga v družbi zaseda umetnik. To pozicijo bomo osvetlili iz več zornih kotov, predvsem pa bomo govorili o ekonomskih razmerah ustvarjanja. Kako svoj ekonomski položaj razume umetnik in kako ga razume družba? Kako se ta vprašanja odražajo v ustvarjenih vsebinah in kako lahko vplivajo na dejanski ekonomski položaj kreativnega subjekta v današnji družbi? V kakšnih razmerah dela umetnik danes in v kakšnih bo ustvarjal v prihodnosti? Na kakšne načine umetniki ustvarjajo alternative obstoječim administrativnim in produkcijskim razmeram za sodobno umetnost? Ali umetniki soustvarjajo ekonomijo umetniškega ustvarjanja ali le skušajo preživeti v danih okoliščinah?
Pogovora se bodo udeležili Saška Rakef, Mare Bulc, Jelena Vesić, Cynthia Hopkins, Aleš Črnič, Ana Čigon. Moderiral bo Samo Selimović.
Pogovor bo v angleškem jeziku.

http://www.bunker.si/slo/