Loup Abramovici in Tomaž Grom: MOGOČE JE NAPOČIL ČAS, DA SI VZAMEVA TRENUTEK …
45 minut
Ali koncert zveni bolje od glasbe? S čim smo v resnici zaposleni, medtem ko uprizarjamo? Performans je srečanje s publiko, v katerem si glasbenik Tomaž Grom in plesalec Loup Abramovici vzameta trenutek za neposredno odzivanje na lastno izvajanje.
http://vntheatre.com/projekti/serija-via-nova/mogoce-je-napocil-cas/predstava/

Kristian Al Droubi: POGOVOR Z UMETNIKOM
Zamisel in odgovori: Kristian Al Droubi in Bojan Jablanovec / Vprašanja: na osnovi besedila dr. Bojane Kunst (Nemoč radikalne potrošnje, 2009) / Koncept, adaptacija teksta in režija: Bojan Jablanovec. 50 minut
Performans – intervju o politični nemoči in izrabljenosti radikalizma v sodobni scenski umetnosti, o imperativu užitka v sodobni postindustrijski družbi, o impotenci komunikacije, o nemoči subjektivizacije…
http://vntheatre.com/projekti/serija-via-nova/intervju-z-umetnikom/predstava/

Barbara Kukovec: PRVI ZAKON B. K.
Zamisel in besedilo: Barbara Kukovec, Bojan Jablanovec / Zvok in video sinhronizacija: Rob Canning / Svetlobni senzor: Borut Kumperščak / Tehnična izvedba: Igor Remeta / Umetniško vodstvo: Bojan Jablanovec. 40 min
Video performans za štiri projektorje, kolo in performerja. Prvi zakon B.K. (Barbare Kukovec) izhaja neposredno iz prvega zakona termodinamike, ki pravi: Energije ni mogoče uničiti ali ustvariti iz nič, ampak le pretvoriti iz ene oblike v drugo.
http://vntheatre.com/projekti/serija-via-nova/prvi-zakon-b-k/predstava/

Živimo v času neskončne izbire, neskončnih priložnosti, neskončne svobode, da se udejanjimo. Ta potencialnost pa se danes kaže kot nekaj radikalno nemočnega. Čeprav nas poganja močna želja, da bi izkoristili priložnosti za udejanjanje lastne subjektivnosti, zmeraj znova pridobimo zgolj novo obliko kontrole. Zdi se, da se je tudi radikalnost performansa ujela v ta dispozitiv. S performativnim dejanjem ničesar več ne pridobimo, v njem ni več nobene osvoboditve in nobene potencialnosti. Performans je postal forma radikalne nemoči.
(Povzeto po besedilu Bojane Kunst »Nemoč radikalne potrošnje«)

Via Negativa (VN) je mednarodni projekt sodobne scenske umetnosti s sedežem v Ljubljani. Pod umetniškim vodstvom gledališkega režiserja Bojana Jablanovca deluje od leta 2002. VN je projekt odprtega tipa, kar pomeni, da ni skupina z omejenim številom stalnih članov, temveč je odprta za vsakogar, ki želi ustvarjati v polju sodobne scenske umetnosti. S tem namenom VN vsako leto organizira VN Lab.

Projekt Via Negativa je nastal iz potrebe po preverjanju smisla, pomena in razlogov za obstoj gledališča danes ter iz prepričanja, da rezultat umetniškega ustvarjanja v temelju določa način (postopek, metoda) njegove produkcije. Osnovno ustvarjalno polje Vie Negative je performativni »jaz – tukaj in zdaj«: moja zgodba, moje telo, moja situacija, moje stališče… Ustvarjalno polje je strogo zamejeno: redukcija na osnovne uprizoritvene elemente (via negativa), gledališče kot medij komunikacije in ne estetizacije, močan poudarek na razmerju med izvajalcem in gledalcem ter na vprašanju realnega v tem odnosu.

V desetih letih je VN realizirala 48 projektov, pri katerih je sodelovalo preko 80 performerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Belgije, Španije, Irske, Poljske in Danske. Več kot polovica projektov je nastala v koprodukcijah ali partnerstvih z različnimi gledališči, prizorišči ali festivali. Na domačih in tujih festivalih ter gostovanjih so odigrali preko 200 performansov v 21 evropskih državah in v ZDA.

http://vntheatre.com/