Delo Tourists welcome (I Feel Love) se je začelo razvijati v kontekstu prostorsko specifičnih intervencij Jasmine Cibic na Mednarodnem letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Sposodilo si je novi turistični slogan Republike Slovenije (I feel Slovenia), ki prikliče v spomin hit Donne Summer iz osemdesetih let preteklega stoletja. Jasmina Cibic je delegirala znano disko pesem državnemu policijskemu orkestru, da jo je repetitivno izvajal; postavljen kot skulptura v letališkem terminalu, prvi točki srečanja turista in države. Kot je imanentno prostorsko in kontekstualno občutljivi praksi Jasmine Cibic, je prenos dela v kontekst trienala U3 pomenil tudi njegovo reartikulacijo: orkester bo nastopil na zadnji dan razstave 7. trienala sodobne umetnosti v Sloveniji – U3 v pritličju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova kot parafraza dobrodošlice gledalcu, obiskovalcu, tokrat ne geopolitičnega teritorija, ampak nacionalnega umetniškega sistema, ki v Sloveniji govori o podobni problematiki iskanja identitete. Tokratna intervencija ne meri na kritiko določene umetnostne ustanove, temveč na institucijo kot strukturo, mesto proizvajanja vednosti,fiksiranja umetnostnih fenomenov na njim »pripadajoče« mesto v sistemu. Rezilientnost, ki je tematski okvir letošnjega trienala, tukaj tiči v samem delu; le-to, čeprav ne more izstopiti iz sistemov, ki obvladujejo njegovo »usodo«, vsekakor ohranja zmožnost razkrivanja politično-institucionalnih mehanizmov, ki oblikujejo našo dejanskost.

Med nedavnimi projekti in razstavami Jasmine Cibic (roj. 1979) so: Za naše gospodarstvo in kulturo, Slovenski paviljon, 55. beneški bienale; Borderline, Joanneums Museum, Gradec; Bus‐Tops, London 2012 Kulturna olimpijada; Objekt spektala, Galerija Škuc, Ljubljana; U3 – 6. Trienale sodobne umetnosti v Sloveniji, Moderna galerija, Ljubljana; The Secret of the Ninth Planet, California College.